Szkolenie OCZAMI NIEWIDOMEGO DZIECKA® (w skrócie nazywając) powstało w wyniku wieloletniej pracy fizjoterapeutycznej z dziećmi ze schorzeniami układu wzrokowego, u których stwierdzano zaburzenia widzenia od nieznacznego stopnia po całkowitą ślepotę. Dzieci niewidome i słabowidzące, obok zajęć z terapeutą widzenia, tyflopedagogiem i terapeutą orientacji przestrzennej , w większości przypadków wymagają rehabilitacji ruchowej, stymulacji logopedycznej i opieki psychologicznej. Dla terapeutów, nie związanych zawodowo z problematyką zaburzeń widzenia, praca z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi jest bardzo trudna i często nie przynosi oczekiwanych efektów. W przypadku bardzo wrażliwych dzieci, brak stosowania podstawowych zasad, dotyczących budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania, prowadzi do „zamknięcia” dziecka na różnego rodzaju formy stymulacji. Terapeuta, który potrafi spojrzeć na swoje działania w relacji z dzieckiem „oczami swojego niewidomego pacjenta ”, intuicyjnie będzie unikał sytuacji , w których mógłby wzmacniać w dziecku poczucie lęku, niechęć, brak zaufania, wycofanie…

Cel szkolenia:

Tematem przewodnim szkolenia OCZAMI NIEWIDOMEGO DZIECKA jest budowanie pozytywnych i pełnych zaufania relacji z dziećmi ze schorzeniami układu wzrokowego, w celu globalnej stymulacji rozwoju dzieci „niewidomych” oraz polepszenia efektów pracy terapeutycznej w wybranych specjalizacjach.

 

Prowadząca:

mgr Katarzyna Skibicka

Forma szkolenia:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz warsztatami.

Szkolenie jest kierowane do:

wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób chcą opiekować się i stymulować rozwój i umiejętności psychomotoryczne dziecka niewidomego i słabowidzącego :

 • Pedagogów
 • Psychologów
 • Logopedów
 • Fizjoterapeutów
  Specjalistów od terapii wspomagających: muzykoterapeutów, dogoterapeutów, hipoterapeutów…
 • Osób zaangażowanych w proces opiekuńczo-wychowawczy dzieci ze schorzeniami układu wzrokowego

Program szkolenia.

Podczas szkolenia zostaną poruszone m. in. następujące zagadnienia:

 • Ocena możliwości wzrokowych dzieci ze schorzeniami układu wzrokowego, czyli CO i JAK widzą dzieci, z którymi terapeuta ma zamiar pracować w ramach swojej specjalizacji.

 • Przystosowanie otoczenia, w którym terapeuta zamierza pracować, tak, aby dzieci ze schorzeniami układu wzrokowego czuły się bezpiecznie i mogły wykorzystać swój potencjał wzrokowy.

 • Komunikowanie się z dziećmi ze schorzeniami układu wzrokowego oraz interpretacja ich mowy ciała i zachowań

 • Budowanie pozytywnych relacji z dziećmi, które obok schorzeń układu wzrokowego, są obciążone dodatkowymi niepełnosprawnościami np. uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeniem słuchu…

Czas trwania szkolenia:

22 godziny dydaktyczne (22x45min)

I dzień 9.00 – 18.00

II dzień 9.00 – 18.00

Liczba uczestników:

Minimalna – 15 Maksymalna – 20

(W wyjątkowych sytuacjach do uzgodnienia)

Cena szkolenia – 500 zł/os. (z VAT-em)

Organizator szkolenia:

Mazurskie Centrum Szkoleń Dariusz Wyszyński, ul. Grunwaldzka 25/21, 14-100 Ostróda

Kontakt:

tel. 504039756
e-mail: info@mcsedu.com

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem