Aktualności

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ

Szkolenie to jeden ze sposobów dokształcania się, pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności,które następnie często wykorzystuje się w pracy zawodowej lub na własne potrzeby. Niektóre grupy zawodowe mają niemalże obowiązek dokształcania się. Ponieważ zawyczaj nie ma nic...

czytaj dalej

Jacek Szmalec doktorem nauk.

Dnia 05.11.2018 mgr Jacek Szmalec obronił pracę doktorską na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem promotora  dr hab. Anety Borkowskiej i promotora wspierającego dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek pod...

czytaj dalej