Test AHA to w Polsce wciąż mało znane narzędzie i zarazem program terapetyczny dotyczący osób z hemiplegią. Zaprojektowany i zweryfikowany pod względem przydatności i wiarygodności przez szwedzkich naukowców jest wykorzystywany na całym świecie. W Polsce zaznajomiło się z nim i uzyskało uprawnienia do posługiwania się nim tylko kilkanaście osób. Cieszy, że wzbudza zainteresowaniepolskich naukowców, którzy opublikowali artykuł niego dotyczący w kwartalniku "Edukacja" wydawanym przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik wraz z dr Jackiem Szmalecem w 1/2019 kwartalnika "Edukacja" opublikowali artykuł pod tytułem:

 
Zapraszam do zapoznania się z atykułem, który jest dostępny po kliknięciu na tytuł powyżej będący jednocześnie linkiem.
Miłej lektury.

 

Jest mi niezmiernie miło poinformować o wydaniu przez Wydawnictwo "Harmonia"  programu "Terapia ręki od A do Z" autorstwa dr Jacka Szmalca przy współudziale Małgorzaty Golubskiej i Dariusz Wyszyńskiego. W sprzedaży sa 4 części od 2 do 5), pierwsza będzie osiągalna w sierpniu. Ostatnia jest w opracowaniu wydawniczym.

Program, pierwotnie tytułowany "Od podskoku do paluszka" jest elementem szkolenia "Terapia ręki plus" organizowanego przez MCS DW i w wydaniu książkowym jest doskonałym rozwinięciem oraz przypomnieniem poruszanych zagadnień. Jednocześnie jest pomocą dla rodziców i profesjonalistów w pracy nad usprawnianiem motorycznym (i nie tylko) maluchów przygotowywanych do nauki pisania.

Poniżej garść informacji o wydanym programie, które udostępniło do wykorzystania przeze mnie Wydawnictwo "Harmonia".

"Terapia ręki od A do Z. Zrób tak jak ja"

Program Terapia ręki od A do Z ma na celu ograniczenie problemów dzieci z pisaniem ręcznym oraz przygotowanie maluchów do nabycia tej umiejętności. Przeznaczony jest dla rodziców i pedagogów, wychowawców pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, u których występują trudności grafomotoryczne. Może również posłużyć jako materiał treningowy przed rozpoczęciem nauki pisania. Zrób jak ja to pierwsza część zestawu Terapia ręki od A do Z. Składa się z krótkiego wstępu teoretycznego z opisem budowy ręki, analizatora kinestetyczno-ruchowego, analizy prawidłowej postawy podczas pisania oraz chwytu pisarskiego, autorskiego arkusza do terapii ręki i kart, na których przedstawiono 65 pozycji ćwiczeniowych.

"Terapia ręki od A do Z. Grafomotoryczne ulice"

Grafomotoryczne ulice to druga część zestawu Terapia ręki… Składa się z 19 kart, które zostały zaprojektowane tak, by stanowić uzupełnienie ćwiczeń grafomotorycznych w domu lub w szkole, łącząc naukę pisania z zabawą. Plansze można położyć na podłodze, na biurku, na ławce w szkole czy też przykleić do ściany, tablicy. Dziecko, prowadząc swój palec po przedstawionej na planszy ścieżce bądź wodząc po niej trzymaną w dłoni piłką, samochodem, kredką, doskonali ruchy podobne do tych, które wykonuje podczas pisania. W ten sposób usprawnia rotację w przedramieniu oraz trenuje chwyt pisarski, który poprawia precyzję i estetykę pisania. Dodatkowo doskonali: automatyzm pisania, koordynację wzrokowo-ruchową oraz fiksację wzroku na poruszającym się przedmiocie.

"Terapia ręki od A do Z. Ścieżki grafomotoryczne"

Ścieżki grafomotoryczne to trzecia część zestawu Terapia ręki… Składa się z 28 kart z ćwiczeniami. Stanowi kontynuację atrakcyjnej i przyjemnej zabawy z pisaniem. Ćwiczenia doskonalą rotację w przedramieniu, kształtują wyizolowane ruchy palców oraz prawidłowy chwyt pisarski. Maluch podczas pokonywania ścieżki grafomotorycznej usprawnia ruchy precyzyjne. Zadaniem dziecka jest za pomocą trzymanej w ręku kredki, ołówka lub mazaka „pokonanie” wyznaczonej drogi i zaznaczenie jej od strony lewej do prawej albo zamalowanie całej ścieżki, zaczynając kolorowanie również od lewej strony. Zabawa ma na celu nauczenie dziecka kolejności ruchów podczas pisania.

"Terapia ręki od A do Z. Połącz punkty"

Połącz punkty to czwarta część zestawu Terapia ręki… Składa się z 14 kart z ćwiczeniami. Zadaniem dziecka jest łączenie punktów w kolejności, zaczynając od tego oznaczonego cyfrą 1. Dziecko na początku może tylko wskazywać palcem poszczególne cyfry i liczby, a następnie przy użyciu mazaka, pisaka, ołówka, kredki może połączyć wszystkie kropki ze sobą. Połączone punkty utworzą obrazek, który maluch może pokolorować. Celem ćwiczenia jest kształtowanie prawidłowej postawy, polepszenie chwytu u dziecka, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, dostosowanie siły chwytu do narzędzia pisarskiego, poprawa rotacji w przedramieniu oraz usprawnienie wyizolowanych ruchów palców, a także doskonalenie liczenia, kształtowanie wyobraźni oraz poszerzanie słownictwa.

"Terapia ręki od A do Z. Obie rączki rysują"

Obie rączki rysują to piąta część zestawu Terapia ręki… Składa się z 28 kart z ćwiczeniami. Ich celem jest kształtowanie symetryczności pracy obu rąk. Ponadto podczas wykonywania zadań dziecko doskonali prawidłową postawę ciała, usprawnia rozwój obręczy barkowej oraz rotację w przedramieniu, co pozytywnie wpłynie na tempo i jakość pisania. Dziecko w trakcie zabawy ćwiczy ruchy wykonywane podczas pisania, w tym wyizolowane ruchy palców. Zadaniem dziecka jest – poprzez symetryczne użycie obu dłoni – narysowanie takich samych elementów jak na karcie. Kartę z ćwiczeniem można powiesić na tablicy, aby na początku dziecko w pozycji stojącej mogło paluszkami wodzić po śladzie.

"Terapia ręki do A do Z. Narysuj wzory"

Część 6 będąca jeszcze w opracowaniu wydawniczym.

 

Przyjemnej lektury i owocnego wykorzystania.

Autorzy

Niestraszne upały, grzmoty, ulewy gdy jest głód wiedzy. By go zaspokoić a jednocześnie podnieść swoje kompetencje, by skuteczniej pomagać swoim podopiecznym zebrała się grupa uczestniczek i uczestnik. Dr Jacek Szmalec podczas dwudniowego intensywnego szkolenia, jak zwykle z pasją, przekazywał jej swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dodatkowo przedstawił mnóstwo pomocy, gadżetów pomocnych w pracy z dziećmi.Na pewno zmęczenie da znać o sobie na koniec zajęć. A jutro do pracy...
Niech Moc będzie z Wami! Czytaj więcej: Upał ich nie powstrzymał...

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji szkolenia Pani Agnieszcze Paczkowskiej.Czytaj więcej: Upał ich nie powstrzymał...Czytaj więcej: Upał ich nie powstrzymał...Czytaj więcej: Upał ich nie powstrzymał...Czytaj więcej: Upał ich nie powstrzymał...

Pani dr Anna Kobylańska, z którą miało zaszczyt wspóołpracować Mazurskie Centrum Szkoleń odeszła od nas 19.04.2019 w rezultacie długotrwałej choroby.

Już nie pomoże innym potrzebującym wspierając ich swoim sercem i wiedzą.

Możemy ją pożegnać uczestnicząc w ceremoni pogrzebowej, ktorej kres będzie na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku w dniu 25.04.2019.

Niech spoczywa w pokoju.

Szanowni Państwo!

Szkolenie AHA w bieżącym roku z powodu niewystarczającej liczby chętnych zostaje przełożone na przyszły rok - 2020.

Wkrótce zostanie przedstawiony termin tego szkolenia w 2020 r.

Za niedogodności i zmianę planów - przepraszam.

Dariusz Wyszyński.

Szkolenie to jeden ze sposobów dokształcania się, pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności,które następnie często wykorzystuje się w pracy zawodowej lub na własne potrzeby. Niektóre grupy zawodowe mają niemalże obowiązek dokształcania się. Ponieważ zawyczaj nie ma nic za darmo, więc przy ograniczonej zasobności własnego portfela warto poszukać zewnętrznych źródeł finansowania swojego rozwoju. Są takie intstytucje, które dysponują środkami na ten cel. Poniżej o kilku z nich w kontekście szkoleń oferowanych prze Mazurskie Centrum Szkoleń Dariusz Wyszyński.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Jest to wydzielona część Funduszu Pracy, jaką dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w danym roku kalendarzowym, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego  zarówno pracowników jak i pracodawców. aby strać się o dofinansowanie pracownik musi być wysyłany na szkolenie przez pracodawcę, albo mieć jego zgodę na to.

W przypadku przedsiębiorstw (instytucji) KFS, jeśli zaakceptuje wniosek, dofinansuje szkolenie pracownika maksymalnie w 80%, zaś pracodawca musi wyłożyć na nie co najmniej 20% środków. Jeśli dofinansowanie dotyczy pracownika (pracodawcy) mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniającej maksymalnie 10 pracowników (czy włącznie z włascicielem - nie wiem), to może ono wynieść nawet 100% kosztów szkolenia, ale nie może być większe co do wartości niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na uczestnika szkolenia.

Firma Mazurskie Centrum Szkoleń Dariusz Wyszyński jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego prze Wojewodzki Urząd Pracy w Olsztynie i dzięki temu organizowane przez nią szkolenia mogą być dofiansowywane przez KFS.

Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

2.28/00021/2014

Więcej informacji o KFS, wymogach i warunkach przyznania dofinansowania uzyskają Państwo po zapoznaniu się z treścią artykułu klikając na poniższy link do strony internetowej o adresie:

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Są to informacje ogólne. Szczegółowe wymagania poda lokalny Powiatowy Urząd Pracy.

Im wcześniej wystąpicie Państwo o środki do PUP, tym macie większe szanse na dofiansowanie własnych porzeb szkoleniowych, bo zazwyczaj środki są szybko rozdysponowane.

ŚRODKI UNIJNE

Od kilku lat na terenie naszego kraju dostępne są środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej w ramach różnych programów. Środkami tymi, w tym z przeznaczeniem na dofinansowywanie szkoleń dysponują Operatorzy, których zasięg dzialania obejmuje dane województwo, co oznacza, że należy się o nie starać u Operatorów z województwa w którym znajduje się  siedziba  firmy wysyłającej pracownika na szkolenie.

O dofinasowywanie szkoleń mogą się starać firmy z 14 województw, bez mazowieckiego i pomorskiego. Osoby indywidualne, prywatne, nie prowadzące działaności gospodarczej mogą się starać o dofinansowywanie swoich szkoleń w dwóch województwach: podlaskim i podkarpackim (proszę sprawdzić tę ostatnią wiadomość,może to wkrótce ulec zmianie)

Aby mieć szansę na otrzymanie dofinansowania szkolenia, firma je prowadząca zazwyczaj musi być zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych. Firma szkoleniowa może wpisać każde szkolenie do działu szkoleń komercyjnych, lecz tam wpisane nie może być dofinansowywane ze środków unijnych. Aby szkolenia firmy mogły być dofinansowywane ze środków unijnych, musi ona mieć stosowny status nadawany przez PARP prowadzący BUR, uprawniający do dofinansowywania. 

Firma Mazurskie Centrum Szkoleń Dariusz Wyszyński ma status firmy uprawnionej do oferowania szkoleń, które mogą być dofinasowywane ze środków unijnych.

Aby rozpocząć starania ośrodki, należy sprawdzić, czy dane szkolenie jest wpisane do rejestru i może być dofinansowywane. Jeśli tak, należy skontaktować się z Opretorem środków unijnych na terenie województwa, które jest właściwe dla siedziby firmy. Watość pomocy (dofiansowania) oraz warunki jej uzyskania uzgadnia się z Operatorem. Szkolenie może być wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) najwcześniej na sześć miesięcy przed terminem jego odbycia.

Poniżej pokazauję jak dotrzeć do listy Operatorów na portalu BUR na przykładzie województwa kujawdko-pomorskiego.

Czytaj więcej: ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ

Czytaj więcej: ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ

Czytaj więcej: ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ

Czytaj więcej: ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ

Czytaj więcej: ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ

Czytaj więcej: ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SZKOLEŃ

Zyczę uzyskania dofinansowania swojego szkolenia.

Dariusz Wyszyński

Szanowni Państwo.

Z przykrością informuję, że szkolenie "Trening umiejętności społecznych", mający odbyć się w Toruniu w dnoach 16 i 17 listopada, jest odwołany.

Zapraszam na to szkolenie w przyszłym roku. Na pozostałe szkolenia z oferty również.

Pozdrawiam.

Dariusz Wyszyński.

Dnia 05.11.2018 mgr Jacek Szmalec obronił pracę doktorską na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem promotora  dr hab. Anety Borkowskiej i promotora wspierającego dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek pod tytułem" Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich". Dysertacja uzyskała uprzednio pozytywne recenzje dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik z UKW w Bydgoszczy oraz dr hab. Beaty Jachimczuk z UAM w Poznaniu.

Gratulacje!!!

Troje autorów: J. Szmalec, E. Binkuńska i K. Kozakiewicz napisało artkuł na internetową konferencję ScieConf 2018. Tytuł tej publikacji w języku angielskiem to: Support psychomotor development through stimulation through SI therapy in a 15-year-old girl with Asperger syndrome – case analysis.

Artykuł wart przeczytania, ponieważ wykazuje, że osobom z zespołem Aspergera mo żna skutecznie pomóc w wielu życiowych aspektach.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.scieconf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=90601-478.

Przyjemnej lektury.

Szanowni Państwo.

Z przyczyn organizacyjnych miejsce szkolenia "Trening umiejętności społecznych" jest przeniesione z Chybia do Torunia do Kujawsko-Pomorskiego SOSW przy ul. Żwirki i Wigury 15-21 w niezmienionym terminie tj. 16-17.11.2018.

Przepraszam i zarazem zapraszam.

Dariusz Wyszyński

Szanowni Państwo.

Ze względu na trudności w zebraniu grupy na szkolenie prowadzone przez Pana Dariusza Okrzesika z cyklu "Metoda Ruchu Rozwijającego według Veroniki Sherborne" wycofuję je z oferty firmy.

Zainteresowanych za zaistniałą sytuację przepraszam.

Dariusz Wyszyński

W pomieszczenia udostępnionych przez PPP Agathum w Częstochowie szkoliła sie kolejna grupa przyszłych terapeutów ręki. Uczestniczki przeznaczyły wolne weekendowe dni od 9 do 11 marca 2018 na poszerzanie wiedzy i doskonalenie swoich umiejętności, by lepiej pomagać swoim podopiecznym. Kilka zdjęć z zajęć poniżej.

Czytaj więcej: Relacja z Częstochowy - Czytaj więcej: Relacja z Częstochowy - Czytaj więcej: Relacja z Częstochowy - Czytaj więcej: Relacja z Częstochowy -

Czytaj więcej: AAC w Łukowie w dn. 10-11.02.2018

Ostatni dzień ferii, a mimo to kadra ZP w Łukowie zdecydowała się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności podczas szkolenia "AAC- komunikacja alternatywna z metodyką" prowadzonego przez dysponującą ogromna wiedzą, umiejętnościami praktycznymi pasjonatkę - neurologopedę mgr Dorotę Patalon-Kłodawską.

Szczególnie dużo radości sprawiły Uczestniczkom i uczestnikom zajecia warsztatowe, podczas których uczono się np. pdawania przepisu na pączki przy wykorzystaniu jedej z metod komunikacji alternatywnej.

Życzę Zespołowi sukcesów.

DW

 

Miło mi poinformować o poszerzeniu oferty o nowe szkolenie prowadzone przez Panią mgr Katarzynę Skibicką

- "Oczami niewidomego dziecka®".

Wzrok to chyba najważniejszy zmysł człowieka. Niestety sa wśród nas osoby, które nie widzą od urodzenia lub w wyniku innych zdarzeń losowych (choroba, wypadek), albo niedowidzą w silnym stopniu z wymienionych wcześniej przyczyn. Z tych powodów mają bardzo często zaburzone funkcje motoryczne, których rozwijanie może być prowadzone, ale najczęściej metody stosowane wobec osób widzących w dużym stopniu nie sprawdzają się. To szkolenie jest o specyfice i metodach pracy terapeutycznej z osobami niewidzącymi lub niedowidzącymi. Jest kierowane zarówno do specjalistów, jak i rodziców.

Zapraszam.

Szanowni Państwo.

Od początku istnienia firmowej strony internetowej używana była nazwa

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ

Nazwa zarejestrowana w CEIDG do 31 grudnia 2017 była inna, lecz już jej teraz nie będę przytaczał.

Obecna pełana nazwa firmy to:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ DARIUSZ WYSZYŃSKI

Pozostałe dane nie uległy zmianie i są to:

ul. Grunwaldzka 25/21

14-100 Ostróda

NIP 741-100-40-49

Proszę  o posługiwanie się zmodyfikowaną nazwa poczynając od 1 stycznia 2018 roku.

Jednocześnie życzę Sympatykom i Sympatyczkom firmy oraz byłym i potencjalnym Uczestnikom i Uczestniczkom szkoleń organizowanych przez Mazurskie Centrum Szkoleń:

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2018 ROKU.

Dariusz Wyszyński

 

Masaż Shantala to technika zazwyczaj wykorzystywana w pracy z dziećmi, chociaż może być stosowana do dorosłych. Kadra OREW-u prowadzonego przez PSONI Kolo w Ostródzie uznała za przydatne poznanie tego masażu w wersji podstawowej. Dlatego Trener Jacek Szmalec spotkał się z nią podczas szkolenia w dniach 25-26.11.2017, by przekazać teoretyczne wiadomości i nauczyć praktycznych umiejętności.

 Chociaż zajęcia trwały lacznie kilkanście godzin dydaktycznych, to sprawiały duzo radości Uczestniczkom i Uczestnikom, bo jedna połowa masowała drugą, co zazwyczja jest przyjemne :), a dodatkowo Panie mogły wrócić do dzieciństwa i pobawić się lalkami ( Uczestnicy też), Można powiedzieć, że zajecia bylu zarowno pracą, jak i relaksem. Kilka zdjęć wykonanych przez Uczestniczkę z OREW-u publikuję poniżej.

Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017Czytaj więcej: Masaż Shantala w OREW w Ostródzie - 25-26.11.2017

To było pożyteczne spędzenie 25 godzin dydaktycznych podczas szkolenia "Terapia ręki plus" w Niepublicznej Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chybiu. Może troszke ciasno, ale za to bez wzajemnego dystansu między uczestniczkami i trenerenm Jackiem Szmalcem przakazywana była wiedza teoretyczna i praktyczna, umozliwiająca wczesną interwencję w zakresie dużej i małej motoryki, sensoryki, by zapobiebiegać i w miarę mozliwości radzić sobie z problemami występujacymi u dzieci w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej, a z którymi stykają się zarówno rodzice, jak i pedagodzy, wychowawcy i terapeuci.

Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z Czytaj więcej: Fotorelacja z

Szymanowo to wspaniale wyposażony ośrodek kształcący i przysposabiający do życia oraz opiekujacy się dziećmi z wielorakimimi niepełnosprawnościami fizycznymi i mentalnymi. Ale o wartośi ośrodka decyduję przede wszystkim kadra, która wciąz jest głodna wiedzy teoretycznej i praktycznej, by jak najlepiej pomagać podopiecznym.

Czytaj więcej: TUS w Szymanowie - 21-22.10.2017 - relacja.Czytaj więcej: TUS w Szymanowie - 21-22.10.2017 - relacja.Czytaj więcej: TUS w Szymanowie - 21-22.10.2017 - relacja.

 

 Trening umiejętności społecznych prowadzony przez dr Annę Prokopiak poszerza wiedzę i umiejętności uczestniczących w szkoleniu osobom z kadry SOSW w Szymanowie i Domowej Akademii "Smyk" z Ornety. A skończył się wręczeniem certyfikatów.

Pozdrawiam Uczestniczki i Uczestników.

DW

Spod skrzydeł trenera Jacka Szmalca wyszło kilkonaścioro terapeutów, którzy uzyskali midzynarodowy certyfikat, mających zamiar wykorzystywać INPP w swojej pracy zawodowej.

W ankiecie ewaluacyjnej Uczestniczki podkreślały, jako zalety, przystępne przekazanie wiedzy teoretycznej oraz obfitość zajęć praktycznych oraz możliwość analizy przypadków, z którymi zetknęły sie w swojej pracy zawodowej.

Wynajęte na szkolenie pomieszczenie okazało się trochę za ciasne w opinii Pań. Na usprawiedliwienie mam  to, że zgłosiło się ich więcej niż spodziewałemm się. Niektórym było za zimno, a dla niektórych w sam raz. Mimo rozłożonych koców podłoga okazała się za twarda. Następnym razem będzie lepiej. :)

Życzę sukcesów.

Kilka fotografii ze szkolenia poniżej:

Czytaj więcej: Po INPP w Ostródzie w dniach 29-30.07.2017.Czytaj więcej: Po INPP w Ostródzie w dniach 29-30.07.2017.Czytaj więcej: Po INPP w Ostródzie w dniach 29-30.07.2017.

Szanowni Państwo.

Miło mi poinformować o wprowadzeniu do oferty firmy szkolenia "Terapia ręki st. I i II plus".

Mamy nadzieję z Prowadzącym Jackiem Szmalcem, że rozszerzona formuła oraz wydłużony o 5 godzin dydaktycznych czas trwania szkolenia w większym stopniu spełni Państwa oczekiwania i "wyczerpie temat".

Szczegóły w linku powyżej na niebiesko.

Zapraszamy.

Na stronach internetowej konferencji “DIALOGO - International Journal of the Proceedings of the Conferences on the Dialogue between Science and Theology”. 2017, ukazał się artykuł Jacka Szmalca pod tytułem “Research on the effectiveness of therapy used for children with grapho-motor problems applying the authorial grapho-motor questionnaire.”
Autor zajmuje się w nim i omawia wyniki badań nad efektywnością stosowanych terapii wobec dzieci z problemami grafomotorycznymi w wyniku wykorzystania do diagnozowania autorskiego kwestionariusza grafomotorycznego. W artykule autor zamieścił listę ćwiczeń wykonywanych podczas terapii.
Z artykułem (po angielsku) można się zapoznać klikając na link: http://dialogo-conf.com/archive/?vid=1&aid=2&kid=170302-4
Miłej lektury.

W gościnnych podwojach Środowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie, dowodzonego przez Panią Barbarę Chmielecką, a prowadzone go przez Fundację "Sprawni Inaczej" z Gdańska Jacek Szmalec miał przyjemność szkolic i wymieniać się doświadczeniami podczas szkolenia "Terapia ręki" st. I i II. Nieprzeciętne zaangażowanie uczestniczek sprawiało, ze czas mijał szybko, a wiedza wchodziła łatwo do głowy, a przy okazji wszystkie Panie doskonaliły swoje praktyczne umiejętności podczas warsztatów. Miały również okazję obserwować pracę Jacka  z dziećmi, którym towarzyszyli rodzice, zaproszonymi przez uczestniczki na szkolenia.

Kilka zdjęć poniżej.

 

Czytaj więcej: Terapia ręki - Relacja z Bytowa - 10-11.06.2017Czytaj więcej: Terapia ręki - Relacja z Bytowa - 10-11.06.2017Czytaj więcej: Terapia ręki - Relacja z Bytowa - 10-11.06.2017Czytaj więcej: Terapia ręki - Relacja z Bytowa - 10-11.06.2017Czytaj więcej: Terapia ręki - Relacja z Bytowa - 10-11.06.2017Czytaj więcej: Terapia ręki - Relacja z Bytowa - 10-11.06.2017

Autyzm to coraz powszechniej występujące zaburzenie o nie do końca rozpoznanych przyczynach. Osoby, u których go stwierdzono, zauważono, w mniejszym lub większym stopniu mają problemy w funkcjonowaniu wśród nas. Przyczyny ich problemów nie leży tylko po ich (autystów) stronie, ale również spowododowany jest przez niezrozumienie i ich specyfiki przez resztę społeczeństwa, w tym rodziny.

Pani dr Anna Prokopiak, pracownik naukowy UMCS w Lublinie oraz diagnosta autyzmu i zarazem terapeuykta,  wspołpracująca z Fundacją Alpha w Lublinie na zaproszenie kadry Zespołu Szkół i OREW-u w Radowie Wielkim, wspieranych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku, spotkała się z terapeutami Ośrodka, by przedstawić, przedyskutować, przećwiczyć elementy programu "Treningu umiejętności społecznych", którego celem jest ułatwienie uzyskania przez osoby ze spektrum autyzmu w jak największym stopniu umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, radzenia sobie z trudami codziennego życia.

Foto-relacja ponizej.

Czytaj więcej: TUS - minirelacja z Ośrodka w Radowie Wielkim - 4-5.03.2017Czytaj więcej: TUS - minirelacja z Ośrodka w Radowie Wielkim - 4-5.03.2017Czytaj więcej: TUS - minirelacja z Ośrodka w Radowie Wielkim - 4-5.03.2017

 

INPP, które przywędrowało z Wielkiej Brytanii, jako koncepcja i metoda pracy z dziećmi budzi w Polsce zainteresowanie. Szkolenia prowadzone przez trenerów metody, wśród nich -  Jacka Szmalca, kończą sie wreczenem certyfikatów uprawniających do wykorzystywania wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas szkolenia w pracy z podopiecznymi. Uczestniczki szkolenia ochoczo ćwiczyły i chłonęły wiedzę jak gąbki.

Poniżej kilka zdjęć zrobionych podczas szkolenia.

Czytaj więcej: INPP JUŻ W INOWROCŁAWIU ODBYŁO SIĘ - 25-26.02.2017.

Czytaj więcej: INPP JUŻ W INOWROCŁAWIU ODBYŁO SIĘ - 25-26.02.2017.Czytaj więcej: INPP JUŻ W INOWROCŁAWIU ODBYŁO SIĘ - 25-26.02.2017.Czytaj więcej: INPP JUŻ W INOWROCŁAWIU ODBYŁO SIĘ - 25-26.02.2017.Czytaj więcej: INPP JUŻ W INOWROCŁAWIU ODBYŁO SIĘ - 25-26.02.2017.

Zapraszam przegladających notatkę do skorzystania z oferty tego i innych szkoleń proponowanych przez Mazurskie Centrum Szkoleń.

Szanowni Państwo.

Z powodu trudności w znalezieniu lokalu na szkolenie w rozsądej w Toruniu, dostepnego w weekendy, szkolenie zostało przeniesine do zaprzyjażnionej placówki w Bydgoszczy:

PRZEDSZKOLE OŚWIATA I,

BYDGOSZCZ, UL. BACHLEDY 5

Za zmainę przepraszam i liczę na spotkanie z Pństwem w nowym miejscu.

Pozdrawiam

Dariusz Wyszyński

Szanowni Państwo.

W związku z niewystarczająca liczba osób, chcących uczestniczyć w szkoleniu zostało ono odwołane w tym terminie.

Nowy termin szkolenia to: 01-02.04.2017.

Przepraszam za odwółanie szkolenia i zapraszam na spot kanie w nowym terminie.

Dariusz Wyszynski

Było to drugie w tym roku spotkanie w Przedszkolu "Muzyczna Kraina" w z trenerem Jackiem Szmalcem podczas szkolenia "Terpia ręki" st. I i II. Tym razem same Panie zdecydowały się na uszczknięcie swojego wolnego weekendowego czasu na doskonalenie zawodowe. Nie nudziły się, bo i Prowadzący mówił ciekawie ilustrując teorię a to filmami, zdjęciami i tym, co Uczestniczki szkolenia lubią najbardziej - wkonywaniem ćwiczeń z pojedynczymi kursantkami lub doradzając prawidłowe ich wykonanie w parach lub grupach. Trochę żartobliwa atmosfera i ponadprzeciętne zaangażowanie Pań, sprawiały, że czas mijał szybko, chociaż zmęczenie narastało. Podczas napiętego programu znalazł się czas na omówienie niektórych problemów z podopiecznymi, z którymi zetknęły się kursantki oraz sugestie, co robić by osiągnąć lepsze efekty swojej pracy. Uczestniczki miały okazję zapoznać się dwukrotnie z techniką przeprowadzania i aranżowania zabawy podczas testu AHA.  Poznały wiele testów na wstępne diagnozowanie problemów swoich podopiecznych. Uświadomiły sobie, że prawidłowe pisanie jest efektem końcowym prawidłowego kształtowania fizycznego, ale i psychicznego dziecka przed uzyskaniem tej umiejętności.

Podczas nielicznych przerw można było wyskoczyć na papierosa (oj niezdrowo, niezdrowo!), jak i posilić się lub uzupełnić płyny w organiźmie.

Poniżej migawki ze szkolenia.

Czytaj więcej: Terapia ręki st. I i II - Inowrocław - wspominkiCzytaj więcej: Terapia ręki st. I i II - Inowrocław - wspominkiCzytaj więcej: Terapia ręki st. I i II - Inowrocław - wspominkiCzytaj więcej: Terapia ręki st. I i II - Inowrocław - wspominki

Tuż obok siedziby firmy MCS, za miedzą, kadra OREW prowadzonego przez PSOUU Koło w Ostródzie spotkała się z trenerem Jackiem Szmalcem w pierwszy grudniowy weekend, by pogłębić swoją wiedzę i wymienić się doświadczeniami. Wśród uczestników warsztatów znaleźli się fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy specjalni i psychologowie. W trakcie zajęć Prowadzący przeprowadził badanie dziecka metodą AHA. Przywiezione pomoce zabawki w tym Twist Car wzbudziły duze zainteresowanie wśród uczestników.

Czytaj więcej: Terapia ręki st. I i II - Ostróda - 04-05.12.2016 - relacja

Aktywność uczestników była podtrzymywana przez wspaniałe ciasta przygotowane przez uczestniczki (nie omieszkałem skosztować, więc wiem co mówię), czego nie było oczywiście w programie warsztatów. Ze swojej strony organizator zapewnił ciastka, chipsy, słone paluszki i napoje.

Wszystkim Uczestnikom życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2017 Roku.

Wiele informacji zostało przedstawionych. Wiele wątpliwości zostało rozwianych. Pewnie wiele nowych się pojawiało. A przede wszystkim, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności, które przekazał Prowadzący szkolenie - Jacek Szmalec, w pracy z podopiecznymi. Szanowni Uczestnicy - odwagi. Każde dziecko jest podobne do innych, chociaż każde to indywidualny przypadek, ale nie wątpię, że sobie z jego problemami poradzicie, bo macie wiedzę, również tę sprzed szkolenia. Postępy czynione przez Waszych podopiecznych będą źródłem satysfakcji dla Was, powodem radości dzieci i ich rodziców, a może i uznania przełożonych
Poniżej kilka zdjęć ilustrujących zajęcia w gościnnym Niepublicznym Przedszkolu "Borowiki", które przypomną Wam wspólne spotkanie i wspólną pracę. Kilka innych zdjęc znajdzieci Państwo na facebook-wym profilu.
Święta tuż tuż, więc wszystkiego najlepszego.

Czytaj więcej: TERAPIA RĘKI - I i II st. - BYDGOSZCZ - 26-27.11.2016Czytaj więcej: TERAPIA RĘKI - I i II st. - BYDGOSZCZ - 26-27.11.2016Czytaj więcej: TERAPIA RĘKI - I i II st. - BYDGOSZCZ - 26-27.11.2016Czytaj więcej: TERAPIA RĘKI - I i II st. - BYDGOSZCZ - 26-27.11.2016

Ze względów ekonomicznych ostatecznym organizatorem szkolenia była forma Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec z Ostródy.


Trener - Dariusz Okrzesik - podczas szkolenia uczył jak w dużym stopniu poprzez zabawę w grupach pomagać dzieciom w pokonywaniu ich lęków i trudności, podnosić ich poczucie własnej wartości. Dodatkowo uczestnicy uczyli się podczas warsztatów jak pokonywać własne słabości i zahamowania, w tym w relacjach z małymi dziećmi, co jest bardzo przydatne w pracy w przedszkolach i z własnymi małymi pociechami. Tym razem nie będzie zdjęć, ale wierzcie mi Państwo, że atmosfera zajęć była podobna do tych przeprowadzonych w Inowrocławiu, czyli pełna radości , humoru i pozytywnych emocji.


Kolejne szkolenie z tej metody na obszarze Warmii i Mazur dopiero 9-10.09,2017, prawdopodobnie w Olsztynie. Dobrze byłoby, aby chętni już teraz zgłaszali się.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem